Πρόγραμμα

Δευτέρα

00:00 – 01:00 Αφιέρωμα σε ροκ και έντεχνο
01:00 – 09:00 Μόνο επιτυχίες
09:00 – 13:00 “Καλημέρα με την Χρυσούλα” – Χρυσούλα Πυλαρινού
13:00 – 14:00 Μόνο επιτυχίες
14:00 – 16:00 Δημήτρης Στάβερης
16:00 – 17:00 Μόνο επιτυχίες
17:00 – 18:00 Dj Valentino Mix
18:00 – 20:00 Αθανασία Ρουσίδου
20:00 – 22:00 Νικόλας Παπαδάκης
22:00 – 00:00 Λευτέρης Βάσσος

Τρίτη

00:00 – 09:00 Μόνο επιτυχίες
09:00 – 13:00 “Καλημέρα με την Χρυσούλα” – Χρυσούλα Πυλαρινού
13:00 – 14:00 Μόνο επιτυχίες
14:00 – 16:00 Δημήτρης Στάβερης
16:00 – 17:00 Μόνο επιτυχίες
17:00 – 18:00 Dj Valentino Mix
18:00 – 20:00 Αθανασία Ρουσίδου
20:00 – 22:00 Νικόλας Παπαδάκης
22:00 – 00:00 Μόνο επιτυχίες

Τετάρτη

00:00 – 09:00 Μόνο επιτυχίες
09:00 – 13:00 “Καλημέρα με την Χρυσούλα” – Χρυσούλα Πυλαρινού
13:00 – 14:00 Μόνο επιτυχίες
14:00 – 16:00 Δημήτρης Στάβερης
16:00 – 17:00 Μόνο επιτυχίες
17:00 – 18:00 Dj Valentino Mix
18:00 – 20:00 Αθανασία Ρουσίδου
20:00 – 22:00 Νικόλας Παπαδάκης
22:00 – 00:00 Μόνο επιτυχίες

Πέμπτη

00:00 – 09:00 Μόνο επιτυχίες
09:00 – 13:00 “Καλημέρα με την Χρυσούλα” – Χρυσούλα Πυλαρινού
13:00 – 14:00 Μόνο επιτυχίες
14:00 – 16:00 Δημήτρης Στάβερης
16:00 – 17:00 Μόνο επιτυχίες
17:00 – 18:00 Dj Valentino Mix
18:00 – 20:00 Αθανασία Ρουσίδου
20:00 – 22:00 Νικόλας Παπαδάκης
22:00 – 00:00 Μόνο επιτυχίες

Παρασκευή

00:00 – 09:00 Μόνο επιτυχίες
09:00 – 13:00 “Καλημέρα με την Χρυσούλα” – Χρυσούλα Πυλαρινού
13:00 – 14:00 Μόνο επιτυχίες
14:00 – 16:00 Δημήτρης Στάβερης
16:00 – 17:00 Μόνο επιτυχίες
17:00 – 18:00 Dj Valentino Mix
18:00 – 20:00 Αθανασία Ρουσίδου
20:00 – 22:00 Νικόλας Παπαδάκης
22:00 – 00:00 Μόνο επιτυχίες

Σάββατο

00:00 – 14:00 Μόνο επιτυχίες
14:00 – 22:00 Dj Valentino Mix
22:00 – 00:00 “Πάμε Μπουζούκια” (Αγαπημένες επιτυχίες σε Live Εκτέλεση)

Κυριακή

00:00 – 01:00 “Πάμε Μπουζούκια” (Αγαπημένες επιτυχίες σε Live Εκτέλεση)
01:00 – 14:00 Μόνο επιτυχίες
14:00 – 22:00 Dj Valentino Mix
22:00 – 00:00 Αφιέρωμα σε ροκ και έντεχνο